TinnitusConcept

Fysiotherapie en meer bij Tinnitus

Praktijk buitenaanzicht september 2020.j

Aanmelding

Sinds december 2019 is er een patiëntenstop; alleen mensen die echt wanhopig zijn en kinderen, kan ik er nog tussen nemen. U kunt wel een lijst krijgen met collega's, die ook tinnitus kunnen behandelen; ieder op zijn/haar eigen manier.

a.   U meldt zich aan via het contactformulier op deze site

b.   Via de mail krijgt u informatie en vragenlijsten toegestuurd

c.   U stuurt de vragenlijsten terug

d.   Zodra er plek is krijgt u bericht

Bureau
Dorpsstraat 23 wachtkamer.jpg

Screening, intake en onderzoek

De intake duurt maximaal een uur. We bespreken de vragenlijsten, die ik van tevoren heb geanalyseerd.

 

Dit wordt gevolgd door een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek en zo mogelijk een korte behandeling.

Behandeling

In eerste instantie bestaat de behandeling vaak uit:

*   Mobilisaties van de wervelkolom d.m.v. 3-dimensionaal

     mobiliseren (een vorm van manuele therapie)

*   Massagetechnieken

*   Oefeningen

*   Coaching

Als dit onvoldoende resultaat oplevert kan ik - als u wilt - gebruik maken van bijvoorbeeld oor-acupunctuur om beweging in het proces te krijgen. Dit wordt individueel afgestemd. Een standaardconsult duurt 30 minuten.

Dorpsstraat 23 behandelkamer.jpg

Kosten

Dorpsstraat 23.jpg

Screening, intake en onderzoek

80 Euro

Behandeling - Fysiotherapie

38 Euro 

 

Vergoeding

 

Vanaf 2019 heb ik alleen nog een contract met DSW; hieronder vallen ook Stad Holland en In Twente.

 

Wat betekent dat voor u?

 

Heeft u alleen een basisverzekering dan betaalt u alles zelf.

 

Als u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft bij DSW, Stad Holland of In Twente, dan gaan declaraties automatisch en krijgt u alles vergoed volgens uw polisvoorwaarden. De intake duurt een uur en bestaat uit een screening/intake/onderzoek en een consult fysiotherapie. Voor de verzekering zijn dit dus 2 consulten.

 

Heeft u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie bij een andere verzekeraar dan betaalt u deze eerst aan mij (pinnen of overmaken). Vervolgens kunt u de nota bij uw verzekeraar indienen en krijgt u  meestal het grootste deel vergoed. De intake wordt niet door alle verzekeraars vergoed! 

 

Hoeveel u terugkrijgt verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van uw polis bij ongecontracteerde zorg.

 

Er zijn 3 soorten verzekeringen:

•   Natura        u krijgt meestal 50-70% vergoed

•   Restitutie    u heeft vrije zorgkeuze en krijgt tussen de 50-100%                           vergoed

•   Combinatie het kan zijn dat u voor fysio 50-100% vergoed                                     krijgt en voor een andere dienst minder.