top of page

TinnitusConcept

Fysiotherapie en meer bij Tinnitus

Praktijk buitenaanzicht september 2020.j

Aanmelding

Helaas heb ik een lange wachtlijst. Kinderen, jong volwassenen en mensen die echt wanhopig zijn, neem ik er altijd tussen en in enkele gevallen maak ik een uitzondering.

 

Meer dan 20 collega's (fysiotherapeuten, neuromusculair triggerpointtherapeuten en een craniosacraaltherapeut) hebben een (eendaagse) workshop bij mij gevolgd. Zij kennen mijn visie, behandelen op hun eigen manier, maar zijn geen tinnitus-specialist. https://www.tinnitus-info.nl/therapeuten 

Eind maart begin ik weer met workshops geven, waarbij u veel informatie, inzichten en handvaten krijgt en een fysiek snel-onderzoek, zodat u met de uitkomst daarvan mogelijk naar een eigen fysiotherapeut kunt. Hier kunnen maximaal 10 mensen tegelijk aan deelnemen.

Voor deze optie kunt u kiezen in het contactformulier. 

 

Aanmelden kan via het contactformulier onderaan deze website.

Bureau

Screening, intake en onderzoek

Dorpsstraat 23 wachtkamer.jpg

De intake duurt maximaal een uur. We bespreken de vragenlijsten, die ik van tevoren heb geanalyseerd.

 

Dit wordt gevolgd door een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek en zo mogelijk een korte behandeling.

Het is mogelijk om alleen een intake te doen om te onderzoeken welke factoren bij u een rol kunnen spelen en waar mogelijk iets aan te doen is. Een collega in uw eigen regio kan wellicht vervolgbehandelingen doen.

Behandeling

In eerste instantie bestaat de behandeling vaak uit:

*   Mobilisaties van de wervelkolom d.m.v. 3-dimensionaal

     mobiliseren (een vorm van manuele therapie)

*   Massagetechnieken

*   Oefeningen

*   Coaching

Als dit onvoldoende resultaat oplevert kan ik - als u wilt - gebruik maken van bijvoorbeeld oor-acupunctuur om beweging in het proces te krijgen. Dit wordt individueel afgestemd. Een standaardconsult duurt 30 minuten.

Dorpsstraat 23 behandelkamer.jpg

Kosten

Dorpsstraat 23.jpg

Screening, intake en onderzoek

110 Euro* inclusief werkboek

*Voorafgaand aan de anamnese maak ik een analyse van de uitgebreide vragenlijst. De anamnese inclusief fysiotherapeutisch onderzoek en soms een korte behandeling (als tijd over is), duurt een uur. Na het onderzoek maak ik een dossier. Bij een vervolg bij een collega, maak ik een verslag om mee te kunnen nemen.

20210102_144459 (002).jpg

Behandeling - Fysiotherapie

42 Euro 
 

Vergoeding

 

Vanaf 2019 heb ik alleen nog een contract met DSW; hieronder vallen ook Stad Holland, In Twente en SZVK.

 

Wat betekent dat voor u?

 

Heeft u alleen een basisverzekering, dan betaalt u alles zelf.

 

Als u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft bij DSW, Stad Holland, In Twente of SZVK, gaan declaraties automatisch en krijgt u normale consulten vergoed volgens uw polisvoorwaarden. De intake duurt een uur en bestaat uit een screening/intake/onderzoek en een consult fysiotherapie. Aangezien dit de kosten niet dekt, vraag ik een eigen bijdrage van 40 Euro.

 

Heeft u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie bij een andere verzekeraar dan betaalt u deze eerst aan mij (liefst pinnen). Vervolgens kunt u de nota bij uw verzekeraar indienen en krijgt u  meestal het grootste deel vergoed. De intake wordt niet door alle verzekeraars vergoed! 

 

Hoeveel u terugkrijgt verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van uw polis bij ongecontracteerde zorg.

 

Er zijn 3 soorten verzekeringen:

•   Natura        u krijgt meestal 50-70% vergoed

•   Restitutie    u heeft vrije zorgkeuze en krijgt tussen de 50-100%                           vergoed

•   Combinatie het kan zijn dat u voor fysio 50-100% vergoed                                     krijgt en voor een andere dienst minder.

bottom of page